Video xem thêm: Đàm Vĩnh Hưng bối rối khi lần đầu song ca với Tuấn Ngọc