Video xem thêm: Sơn Tùng vừa hát vừa khóc cùng bố trong đại tiệc sinh nhật