Video xem thêm: Những phát ngôn khẳng định vị trí độc tôn của Mỹ Tâm