Video xem thêm: Mr.Đàm song ca "Trái tim không ngủ yên" cùng Mỹ Tâm