Video xem thêm: Thời tiết - Hà Nội tiếp tục gồng mình trong nắng nóng cao điểm đợt 2