Video xem thêm: [Stage] Thiều Bảo Trang & Thiều Bảo Trâm - Xuân đến muôn nhà (Nhạc hội Tết Việt)