Video xem thêm: Màn song ca cực đỉnh của Tố Ny và Triệu Long