Video xem thêm: Trẻ em Úc đùa với rắn trong hồ bơi