Video xem thêm: Động vật - cá mập phơi nắng được bắt ở Úc