Video xem thêm: BIG BANG - 'WE LIKE 2 PARTY' 0604 M COUNTDOWN