Video xem thêm: MV VPOP - Nhà là nơi - Mỹ Linh, Cẩm Ly, Hoàng Bách, ISaac