Video xem thêm: Khi Mie Nguyễn cũng hết mình với Twerk It Like Miley