Video xem thêm: Tuấn Hưng phát biểu sau khi cạo đầu