Video xem thêm: Vũ công nhí tỏa sáng đến mức lu mờ cả bạn diễn