Video xem thêm: Động vật - Loài giun kỳ lạ ở Taiwan