Video xem thêm: Nhảy lầu tự tử, thiếu nữ mắc vào dây phơi