Video xem thêm: Công Phượng solo ghi bàn siêu hạng từ giữa sân