Video xem thêm: Hiện tượng ‘mặt trời hóa mặt trăng’ đẹp ngỡ ngàng ở Phú Thọ