Video xem thêm: Những màn trình diễn giúp Đông Nhi ẵm tượng vàng The Remix