Video xem thêm: Beckham "chọc quê" cậu con trai Brooklyn trên Instagram