Em bé 3 tuổi bắn cung cực điêu luyện

31/03/2015, 21:00 GMT+07:00

Bé Dolly Shivani Cherukuri, đến từ Ấn Độ đã được ghi tên trong sách Kỷ lục Ấn Độ với thành tích bắn 36 mũi tên vào mục tiêu cách 5m.

Bé Dolly Shivani Cherukuri, đến từ thành phố Vijaywada, bang Andhra Pradesh (Ấn Độ) đã được ghi tên trong sách Kỷ lục Ấn Độ với thành tích bắn 36 mũi tên vào mục tiêu cách 5m, sau đó là một mục tiêu cách 7m, giành được tổng cộng 338 điểm.

CTV - Times of India