"Đỡ không nổi" với những cách nhổ răng hết sức "bá đạo"

12/06/2016, 14:55 GMT+07:00

Nhổ răng bằng âm nhạc, bằng bóng tennis, hay bằng cánh cửa bạn đã từng nghe qua chưa?

Nhổ răng bằng âm nhạc, bằng bóng tennis, hay bằng cánh cửa bạn đã từng nghe qua chưa?

Châu Xà Mâu - Theo thegioitre.vn