Nhặt sạn đầy rẫy trong loạt phim Harry Potter

02/01/2016, 15:00 GMT+07:00

Có vẻ như pháp thuật của Harry Potter cùng những người bạn đã "phản phé" và chạy lung tung khắp nơi chăng?


Vết sẹo hình tia chớp của Harry Potter thoắt ẩn thoắt hiện. (Ảnh: buzzfeed)
Vết sẹo hình tia chớp của Harry Potter thoắt ẩn thoắt hiện. (Ảnh: buzzfeed)


Mới năm nhất nhưng Harry đã học được phép phân thân, cảnh trước còn ngồi đối diện với Hermione, cảnh sau đã ngồi cùng bàn với cô bé. (Ảnh: buzzfeed)
Mới năm nhất nhưng Harry đã học được phép phân thân, cảnh trước còn ngồi đối diện với Hermione, cảnh sau đã ngồi cùng bàn với cô bé. (Ảnh: buzzfeed)


Trông thấy rõ cả những sợi dây treo nến. (Ảnh: buzzfeed)
Trông thấy rõ cả những sợi dây treo nến. (Ảnh: buzzfeed)


Lộ ra dụng cụ tạo rung lắc cho chiếc rương. (Ảnh: buzzfeed)
Lộ ra dụng cụ tạo rung lắc cho chiếc rương. (Ảnh: buzzfeed)


Bác quay phim chắc sơ ý làm rớt mất chiếc áo khoác tàng hình. (Ảnh: buzzfeed)
Bác quay phim chắc sơ ý làm rớt mất chiếc áo khoác tàng hình. (Ảnh: buzzfeed)


Dụng cụ chiếu sáng cho trường quay phản chiếu trên vũng nước, hay đó là một cái Trường Sinh Linh Giá khác? (Ảnh: buzzfeed)
Dụng cụ chiếu sáng cho trường quay phản chiếu trên vũng nước, hay đó là một cái Trường Sinh Linh Giá khác? (Ảnh: buzzfeed)


Tóc thật của diễn viên Jason Isaacs khá lộ. (Ảnh: buzzfeed)
Tóc thật của diễn viên Jason Isaacs khá lộ. (Ảnh: buzzfeed)


Hai sợi dây áo trùm đầu của Harry lại ở hai vị trí khác nhau trong cùng một cảnh. (Ảnh: buzzfeed)
Hai sợi dây áo trùm đầu của Harry lại ở hai vị trí khác nhau trong cùng một cảnh. (Ảnh: buzzfeed)


Hermione xuất hiện gần cái cây trong cảnh thứ hai, trong khi cảnh đầu tiên thì không. (Ảnh: buzzfeed)
Hermione xuất hiện gần cái cây trong cảnh thứ hai, trong khi cảnh đầu tiên thì không. (Ảnh: buzzfeed)


Cảnh này lộ rõ cả túi đựng pin dưới áo các diễn viên. (Ảnh: buzzfeed)
Cảnh này lộ rõ cả túi đựng pin dưới áo các diễn viên. (Ảnh: buzzfeed)


Cùng một cảnh nhưng nền nhà thì khác nhau. (Ảnh: buzzfeed)
Cùng một cảnh nhưng nền nhà thì khác nhau. (Ảnh: buzzfeed)


Có vẻ như Harry mới học được phép thay áo trong khi ngủ. (Ảnh: buzzfeed)
Có vẻ như Harry mới học được phép thay áo trong khi ngủ. (Ảnh: buzzfeed)


Chiếc muỗng cũng xuất quỷ nhập thần như chính mụ Umbridge vậy. (Ảnh: buzzfeed)
Chiếc muỗng cũng xuất quỷ nhập thần như chính mụ Umbridge vậy. (Ảnh: buzzfeed)


Chân của Hermione biến mất vì lỗi kĩ xảo. À không, là do cô nàng độn thổ sót phần thân đấy. (Ảnh: buzzfeed)
Chân của Hermione biến mất vì lỗi kĩ xảo. À không, là do cô nàng độn thổ sót phần thân đấy. (Ảnh: buzzfeed)


Quả cầu tiên tri rõ ràng ở hai chiếc kệ khác nhau. (Ảnh: buzzfeed)
Quả cầu tiên tri rõ ràng ở hai chiếc kệ khác nhau. (Ảnh: buzzfeed)


Là do Harry bỗng nhiên cao lên hay cụ Dumbledore tự dưng thấp xuống? (Ảnh: buzzfeed)
Là do Harry bỗng nhiên cao lên hay cụ Dumbledore tự dưng thấp xuống? (Ảnh: buzzfeed)


Chiếc khăn có sở thích chạy khắp nơi. (Ảnh: buzzfeed)
Chiếc khăn có sở thích chạy khắp nơi. (Ảnh: buzzfeed)