Đỉnh cao quảng cáo Nhật, càng coi càng cười sặc

27/03/2016, 13:28 GMT+07:00

Tuy là quảng cáo có... ma, nhưng mà càng coi càng buồn cười, không hề sợ chút nào! Đỉnh cao quảng cáo là đây.

Tuy là quảng cáo có... ma, nhưng mà càng coi càng buồn cười, không hề sợ chút nào! Đỉnh cao quảng cáo là đây. Người Nhật thật sự đi đầu trong việc 

Đỉnh cao quảng cáo Nhật, càng coi càng cười sặc

Đỉnh cao quảng cáo Nhật, càng coi càng cười sặc

Chim se "sẻ" - Theo thegioitre.vn