Điều gì sẽ xảy ra với hành lí của bạn trên máy bay?

19/08/2015, 15:00 GMT+07:00

Đoạn phim sau đây sẽ tiết lộ sự thật về những gì sẽ xảy ra với hành lí của bạn trên máy bay.

Đoạn phim sau đây sẽ tiết lộ sự thật về những gì sẽ xảy ra với hành lí của bạn trên máy bay. Một máy quay phim nhỏ đã được đặt lên một chiếc vali, giúp chúng ta khám phá ra chuyến du hành của chúng sau khi được gửi vào khoang kí gửi.

CTV - Theo SKCĐ