Những khoảnh khắc cận kề cái chết khiến người xem nổi gai ốc

03/07/2016, 20:00 GMT+07:00

Tổng hợp những khoảnh khắc cảnh cận kề cái chết của những người may mắn được ghi lại trên các camera hành trình và CCTV khắp thế giới.

Tổng hợp những khoảnh khắc cảnh cận kề cái chết của những người may mắn được ghi lại trên các camera hành trình và CCTV khắp thế giới.

Những khoảnh khắc cận kề cái chết khiến người xem nổi gai ốc

Những khoảnh khắc cận kề cái chết khiến người xem nổi gai ốc

Những khoảnh khắc cận kề cái chết khiến người xem nổi gai ốc

Châu Xà Mâu - Theo thegioitre.vn