Đâu là nơi nguy hiểm nhất trái đất

Quả đất rộng lớn, nguy hiểm rình rập nơi nơi, vậy đâu là nơi nguy hiểm nhất?

Quả đất rộng lớn, nguy hiểm rình rập nơi nơi, vậy đâu là nơi nguy hiểm nhất? Michael (Vsauce) sẽ giải thích cặn kẽ và rõ ràng cho bạn, với nhiều thông tin thú vị, và có chút thông tin khiến bạn sợ đấy.

Clip được thực hiện vietsub bởi nhóm sub 69Fact.

Bạn biết chưa