[Dance Tutor] Gangnam Style - Mashup feat. Mc Hammer

27/12/2012, 16:01 GMT+07:00

Vẫn là giai điệu quen thuộc Gangnam Style nhưng vũ đạo thì hoàn toàn khác. Cùng thưởng thức nào!

Vẫn là giai điệu quen thuộc Gangnam Style nhưng vũ đạo thì hoàn toàn khác. Cùng thưởng thức nào!

CTV - YG Entertaiment