Đại Nhân: "Tình cảm giữa tôi và Thanh Duy Idol... khó nói lắm"

Tham gia Chat cùng Sao kỳ này, chàng trai của "Một năm sau" đã bộc lộ rất nhiều thông tin thú vị, cả về công việc và chuyện riêng tư.

Tham gia Chat cùng Sao kỳ này, chàng trai của "Một năm sau" đã bộc lộ rất nhiều thông tin thú vị, cả về công việc và chuyện riêng tư.

Đại Nhân đã không ngần ngại trả lời những thông tin âm nhạc, sự so sánh với Đông Nhi, Noo...và cả những tin đồn xung quanh các mối quan hệ. Hãy xem nhé!

Một năm sau

Time 2.0