Cười ngất với cách mua hàng "chính chủ" có 1-0-2

27/07/2015, 09:00 GMT+07:00

Bạn sẽ phải cười té ghế với anh chàng tính tiền theo phong cách mua hàng "chính chủ" có 1-0-2 này. Hãy cùng xem nhé.

Bạn sẽ phải cười té ghế với anh chàng tính tiền theo phong cách mua hàng "chính chủ" có 1-0-2 này. Hãy cùng xem nhé!

CTV - Mốc Meo (Theo SKCĐ)