Cười tét rún với phim ngắn siêu bựa "Gọi bố đi con"

21/04/2016, 11:00 GMT+07:00

"Gọi bố đi con", chỉ một câu nói, nhưng sức nặng của nó sẽ khiến cho nhiều người... cười ra nước mắt!

"Gọi bố đi con", chỉ một câu nói, nhưng sức nặng của nó sẽ khiến cho nhiều người... cười ra nước mắt! Xem clip và tìm ra câu trả lời nhé. Chắc chắn bạn sẽ "cười không khép mồm" với phân cảnh cô bé Muội Muội "đấu tranh nội tâm" để gọi bố.

Nguồn: Irene Sung

Cười không khép mồm với phim ngắn "Gọi bố đi con"

Cười không khép mồm với phim ngắn "Gọi bố đi con"