Cuộc sống công nghệ đã ám ảnh bạn như thế nào?

22/04/2015, 09:00 GMT+07:00

Ngày nay, điện thoại thông minh luôn gắn liền với cuộc sống của giới trẻ. Liệu có khi nào bạn tự hỏi, trong cuộc sống bạn đã bỏ lỡ những gì?

Ngày nay, điện thoại thông minh luôn gắn liền với cuộc sống của giới trẻ. Liệu có khi nào bạn tự hỏi, trong cuộc sống bạn đã bỏ lỡ những gì?


	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	 

 

CTV - 李金雄 (Theo Facebook)