Cuộc hội ngộ lần đầu giữa mèo và chó: đáng yêu quá mức quy định!

19/07/2015, 09:00 GMT+07:00

Bạn sẽ không rời mắt khỏi những nhân vật quá sức dễ thương này!

Bạn sẽ không rời mắt khỏi những nhân vật quá sức dễ thương này!

 

CTV - BuzzFeed Oz (Theo SKCĐ)