Ra ngoài uống cà phê, Cristiano Ronaldo đã phải chứng kiến điều này

Bạn có biết trong vòng 10', Ronaldo đã phải chụp bao nhiêu bức ảnh không?

Bạn có biết trong vòng 10', Ronaldo đã phải chụp bao nhiêu bức ảnh không? Đúng là một trải nghiệm đáng nhớ với ngôi sao bóng đá của chúng ta.

Nguồn: Ronaldo - ROC Live Life Loud

Ra ngoài uống cà phê, Cristiano Ronaldo đã phải chứng kiến điều này

Ra ngoài uống cà phê, Cristiano Ronaldo đã phải chứng kiến điều này

Ra ngoài uống cà phê, Cristiano Ronaldo đã phải chứng kiến điều này

Tiết lộ: Gạt thù hận, Ronaldo bầu Neymar giành QBV

Cái chắp tay của Ronaldo và quyền hạn siêu sao

Ronaldo

cristiano ronaldo