Clip tự vẽ body painting thu hút 90 triệu lượt xem trên thế giới

14/03/2016, 07:00 GMT+07:00

Đoạn video ghi lại quá trình tự vẽ body painting của hoạ sĩ Jody Steel đã thu hút hơn 90 triệu lượt xem trên toàn thế giới.

Đoạn video ghi lại quá trình tự vẽ body painting của hoạ sĩ Jody Steel đã thu hút hơn 90 triệu lượt xem trên toàn thế giới.

Nguồn: Jody Steel

Clip tự vẽ body painting thu hút 90 triệu lượt xem trên thế giới

Clip tự vẽ body painting thu hút 90 triệu lượt xem trên thế giới

Clip tự vẽ body painting thu hút 90 triệu lượt xem trên thế giới