Chơi liều đông cứng iPhone với xi măng sau đó ném từ trên cao

06/07/2016, 15:00 GMT+07:00

Người đàn ông này đã làm một thí nghiệm với iPhone 6 bằng cách trộn chiếc điện thoại với xi măng, chờ chúng đông cứng lại và ném từ trên cao

Người đàn ông này đã làm một thí nghiệm với iPhone 6 bằng cách trộn chiếc điện thoại với xi măng, chờ chúng đông cứng lại và ném từ trên cao. Cùng xem chuyện gì sẽ xảy ra nhé!

Nguồn video: GizmoSlip

Chơi liều đông cứng iPhone với xi măng sau đó ném từ trên cao

Chơi liều đông cứng iPhone với xi măng sau đó ném từ trên cao

Chơi liều đông cứng iPhone với xi măng sau đó ném từ trên cao