Chơi khăm kinh dị cực sốc

Hóa trang thành xác sống kinh dị dọa người đi đường, trò chơi khăm này sẽ khiến nạn nhân phải khóc thét.

Hóa trang thành xác sống kinh dị dọa người đi đường, trò chơi khăm này sẽ khiến nạn nhân phải khóc thét với độ thật kinh hoàng.

CTV - DmPranksProductions | 31/01/2015