Nổi da gà với quái vật trốn trong bể cá nhà suốt 2 năm

01/04/2016, 03:04 GMT+07:00

Một người đàn ông đã giật mình khi phát hiện một con rết biển dài tới 1,2m trốn trong bể cá nhà mình suốt 2 năm trời.

Một người đàn ông đã giật mình khi phát hiện một con rết biển dài tới 1,2m trốn trong bể cá nhà mình suốt 2 năm trời.

Theo nguồn: gurutek

Nổi da gà với quái vật trốn trong bể cá nhà suốt 2 năm

Nổi da gà với quái vật trốn trong bể cá nhà suốt 2 năm

Nổi da gà với quái vật trốn trong bể cá nhà suốt 2 năm

TraChanhKhongDuong - Theo thegioitre.vn