Choáng với những thí nghiệm hóa học "ảo diệu" ngay tại nhà

21/08/2015, 17:46 GMT+07:00

Với những nguyên liệu đơn giản tại nhà, bạn hoàn toàn có thể tự tay thực hiện những thí nghiệm hóa học cực thú vị.

Với những nguyên liệu đơn giản tại nhà, bạn hoàn toàn có thể tự tay thực hiện được những thí nghiệm hóa học cực thú vị.