Bất ngờ với chiến lược thoát ế "bá đạo trên từng hạt gạo"

10/05/2016, 07:00 GMT+07:00

Trong một chương trình truyền hình, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã đưa ra minh chứng ví dụ cho chủ đề của mình bằng chủ đề "ế" của giới trẻ.

Trong một chương trình truyền hình, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương đã đưa ra minh chứng ví dụ cho chủ đề của mình bằng chủ đề "ế" của giới trẻ. Đồng thời, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương cũng đã những chiến lược thoát ế cực bá đạo, cùng xem nhé!

Nguồn video: vtv.vn

Bất ngờ với chiến lược thoát ế "bá đạo trên từng hạt gạo"

Bất ngờ với chiến lược thoát ế "bá đạo trên từng hạt gạo"

Bất ngờ với chiến lược thoát ế "bá đạo trên từng hạt gạo"

Doll - Theo vtv.vn