Chi Pu rơi nước mắt "cực ngọt" chỉ trong... 30 giây

Với thử thách "Diễn một cảnh khóc chỉ trong 30 giây", Chi Pu đã chứng tỏ được bản lĩnh diễn xuất của mình.

Với thử thách "Diễn một cảnh khóc chỉ trong 30 giây", Chi Pu đã chứng tỏ được bản lĩnh diễn xuất của mình.

Hãy xem cô nàng đã lấy cảm hứng từ đâu để diễn được cảnh khóc "ngọt" như thế nhé.

CTV - YAN News Production | 03/11/2014