Chặt đôi khúc cây, thanh niên sốc nặng khi nhìn thấy thứ này

25/04/2016, 18:08 GMT+07:00

Vô tình cắt đôi con rắn khi đang chặt cây, thanh niên hốt hoảng khi nhìn thấy hai nửa thân mình con vật vẫn cử động bình thường.

Vô tình cắt đôi con rắn khi đang chặt cây, thanh niên hốt hoảng khi nhìn thấy hai nửa thân mình con vật vẫn cử động bình thường.

Nguồn: Sean Naber

Chặt đôi khúc cây, thanh niên sốc nặng khi nhìn thấy thứ này

Chặt đôi khúc cây, thanh niên sốc nặng khi nhìn thấy thứ này

Chặt đôi khúc cây, thanh niên sốc nặng khi nhìn thấy thứ này

 

Châu Xà Mâu - Theo thegioitre.vn