Xúc động với lời cảm ơn của Tổng thống Obama dành cho vợ

Trong bài diễn văn chia tay nhà trắng, tổng thống Mỹ tiền nhiệm đã không quên cảm ơn vợ mình khiến cho tất cả mọi người tại đó đều xúc động.

Trong bài diễn văn chia tay nhà trắng, tổng thống Mỹ tiền nhiệm đã không quên cảm ơn vợ mình khiến cho tất cả mọi người tại đó đều xúc động.

Theo nguồn: NOW THIS

So sánh chữ ký của Donald Trump và Barack Obama

7 năm làm Tổng thống đã làm ông Obama già đi như thế nào?

Tuổi 18 giản dị đầy tự hào của công chúa Nhà Trắng - cô cả nhà Obama

Cộng đồng mạng

Tổng thống Obama

Michelle Obama

Diễn văn chia tay