Cảm giác của con gái khi "sờ mông trai" giữa đám đông?

20/10/2015, 17:50 GMT+07:00

Trước giờ con gái rất hay bị sàm sỡ giữa đám đông nhưng nếu "nạn nhân" là con trai, thì cảm giác sẽ thế nào?

Trước giờ con gái rất hay bị sàm sỡ giữa đám đông nhưng nếu "nạn nhân" là con trai, thì cảm giác sẽ thế nào? 

Cảm giác của con gái  khi

Cảm giác của con gái  khi

Cảm giác của con gái  khi

CTV - HenxuiTV (Theo SKCĐ)