Cảm động với một góc nhìn khác về mẹ

Cùng lắng nghe những dòng tâm sự cảm động của người mẹ tự đánh giá bản thân mình và tâm sự của những đứa con về mẹ mình.

Cùng lắng nghe những dòng tâm sự cảm động của người mẹ tự đánh giá bản thân mình và tâm sự của những đứa con về mẹ mình.

Làm mẹ, công việc không lương và gian khổ nhất trên thế giới này, nhưng vẫn có hàng triệu phụ nữ can đảm vẫn làm hàng ngày. Liệu những bà mẹ và con cái của họ có cùng cảm nhận về nhau không? Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về mẹ mình?

CTV - Elevation Church | 05/02/2015