Các nha sĩ khuyên nhổ răng khôn "phòng hậu họa" nhưng điều đó có cần thiết?

12/08/2017, 09:40 GMT+07:00

Có phải lúc nào cũng nên "phòng bệnh hơn chữa bệnh" là nhổ quách răng khôn để tránh những tác động xấu về sau? Đoạn video sau sẽ giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc

Các nha sĩ thường khuyên chúng ta nên loại bỏ răng khôn để loại trừ những tác động xấu về sau. Tuy nhiên, việc nhổ răng khôn một cách vô tội vạ liệu có cần thiết không hay nói cách khác trong trường hợp nào nên và không nên nhổ răng khôn? Đoạn video sau đây sẽ giúp bạn hiểu rõ về răng khôn và các vấn đề xung quanh nó.