[BTS] 12 thành viên EXO đã luyện tập chăm chỉ cho MV Growl

19/08/2013, 17:31 GMT+07:00

Cùng theo dõi những cảnh quay hậu trường của MV Growl và xem các thành viên nhóm EXO đã luyện tập chăm chỉ như thế nào nhé!

Cùng theo dõi những cảnh quay hậu trường của MV Growl và xem các thành viên nhóm EXO đã luyện tập chăm chỉ như thế nào nhé!