Bora (Sistar) mộng mơ chiều thu nhẹ nhàng cùng bóng bay

23/09/2013, 20:00 GMT+07:00

Nắm nữ thành viên xinh đẹp Bora của nhóm nữ Sistar mộng mơ chiều cuối thu nhẹ nhàng cùng bóng bay trên tạp chí Céci.

Nắm nữ thành viên xinh đẹp Bora của nhóm nữ Sistar mộng mơ chiều cuối thu nhẹ nhàng cùng bóng bay trên tạp chí Céci số tháng 10/2013.

Bora (Sistar) mộng mơ chiều thu nhẹ nhàng cùng bóng bay

Bora (Sistar) mộng mơ chiều thu nhẹ nhàng cùng bóng bay

Bora (Sistar) mộng mơ chiều thu nhẹ nhàng cùng bóng bay

Bora (Sistar) mộng mơ chiều thu nhẹ nhàng cùng bóng bay

Bora (Sistar) mộng mơ chiều thu nhẹ nhàng cùng bóng bay

Bora (Sistar) mộng mơ chiều thu nhẹ nhàng cùng bóng bay

Bora (Sistar) mộng mơ chiều thu nhẹ nhàng cùng bóng bay

Bora (Sistar) mộng mơ chiều thu nhẹ nhàng cùng bóng bay

Bài viết cộng tác cho chuyên mục Giải trí vui lòng gửi về địa chỉ: baicongtac@yan.vn

CTV - TGT (Theo YANTV)