"Bó tay" với những việc có thể làm trong thang máy

29/07/2015, 23:47 GMT+07:00

Nếu một ngày đẹp trời, bạn đứng trước thang máy, cửa mở ra, và bên trong có một người đang cưỡi ngựa xông ra, bạn sẽ phản ứng như thế nào?

Nếu một ngày đẹp trời, bạn đứng trước thang máy, cửa mở ra, và bên trong có một người đang cưỡi ngựa xông ra, bạn sẽ phản ứng như thế nào?

CTV - Theo SKCĐ