BNHV 2014: 10 cặp đôi "cực nhắng" trước giờ diễn

Trước khi trình diễn những tiết mục ấn tượng, 10 cặp đôi đã có những khoảnh khắc cười đùa cùng nhau rất vui nhộn.

Trước khi trình diễn những tiết mục ấn tượng, 10 cặp đôi đã có những khoảnh khắc cười đùa cùng nhau rất vui nhộn.


	
	Các cặp đôi cực nhắng trược giờ diễn
Các cặp đôi cực nhắng trược giờ diễn


	
	Hoàng Mập là nhân vật mang đến nhiều tiếng cười nhất cho những thí sinh khác
Hoàng Mập là nhân vật mang đến nhiều tiếng cười nhất cho những thí sinh khác


	
	Cặp đôi Ốc Thanh Vân - Atanas
Cặp đôi Ốc Thanh Vân - Atanas


	
	Vốn là một gương mặt quen thuộc của BNHV trong vai trò MC, nhưng với vai trò là một thí sinh trình diễn Ốc Thanh Vân không khỏi lo lắng, Atanas luôn an ủi nữ diễn viên bằng những hành động nhỏ như nắm chặt tay, an ủi và trêu đùa để cô bớt căng thẳng.
Vốn là một gương mặt quen thuộc của BNHV trong vai trò MC, nhưng với vai trò là một thí sinh trình diễn Ốc Thanh Vân không khỏi lo lắng, Atanas luôn an ủi nữ diễn viên bằng những hành động nhỏ như nắm chặt tay, an ủi và trêu đùa để cô bớt căng thẳng.


	
	Người mẫu Hữu Long
Người mẫu Hữu Long


	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
	
	Cặp đôi Diễm My 9x.
	
	
	Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.
	
	
	Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt
	
	
	Cặp đôi Thu Thủy và Ngân Khánh
	
	
	Cặp đôi của Tim 
	
	
	Trà My Idol
	
	
	Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ
	
	
	Trương Nam Thành
	
	
	Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên
	
	
	Nathan Lee
	
	
	Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến Trang và Ngô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.
	
	
	Ngô Kiến Huy
	
	
	Thu Thủy và Ngô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường
	
	
	Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x
Cặp đôi Diễm My 9x.


Vợ chồng Thảo Trang - cầu thủ Phan Thanh Bình hạnh phúc khi cô con gái Cherry cũng đến cổ vũ bố mẹ.


Hoàng Mập với trang phục đầu chương trình rất teen và bắt mắt


Cặp đôi Thu Thủy Ngân Khánh


Cặp đôi của Tim 


Trà My Idol


Thu Thủy cũng được mẹ đi cổ vũ


Trương Nam Thành


Nữ giám khảo nóng bỏng Thủy Tiên


Nathan Lee


Cặp đôi Quán Quân và Á Quân Bước nhảy hoàn vũ 2013: Yến TrangNgô Kiến Huy, lần này Yến Trang xuất hiện tại Bước nhảy hoàn vũ 2014 trong vai trò mới là MC.


Ngô Kiến Huy


Thu ThủyNgô Kiến Huy trêu chọc nhau sau hậu trường


Người đẹp không tuổi Diễm My 7x và ngọc nữ màn ảnh Việt Diễm My 9x

CTV - Micky Chu, ảnh: Thái Hoàng | 05/01/2014